shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.779.587
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2022
Begindatum:12 april 2022
Naam:CRESPEX
Naam in het Frans, sinds 12 april 2022
Commerciële Naam:CRESPEX
Naam in het Frans, sinds 12 april 2022
Adres van de zetel: Rue de Landen 48
4287 Lincent
Sinds 12 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stijn.poortmans@gmail.comSinds 12 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Poortmans ,  Stijn  Sinds 12 april 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Poortmans ,  Stijn  Sinds 12 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 april 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 12 april 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 12 april 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 12 april 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 12 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug