shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0786.943.677
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 2022
Begindatum:9 juni 2022
Naam:PB 10
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2022
Adres van de zetel: Antoon Catriestraat 13
9031 Gent
Sinds 13 oktober 2022
Telefoonnummer:
0467820563 Sinds 1 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sonybathla@hotmail.comSinds 1 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Singh ,  Surinderjit  Sinds 9 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug