shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.636.733
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2022
Begindatum:24 juni 2022
Naam:MANGUETTE & MANGUETTE'S
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2022
Commerciële Naam:MANGUETTE & MANGUETTE'S
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2022
Adres van de zetel: Hasoumont 44
4987 Stoumont
Sinds 24 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Manguette ,  Daniel  Sinds 24 juni 2022
Bestuurder Manguette ,  Renaud  Sinds 24 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 11 augustus 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 11 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 24 juni 2022
Btw 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 24 juni 2022
Btw 2008  11.020  -  Vervaardiging van wijn uit druiven
Sinds 24 juni 2022
Btw 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 24 juni 2022
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 juni 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug