shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.413.615
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2022
Begindatum:29 juli 2022
Naam:DAOMATTE
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 2022
Adres van de zetel: Imperiastraat 8
1930 Zaventem
Sinds 29 juli 2022

Doorgehaald adres sinds 15 januari 2024(1)
Telefoonnummer:
0467627949 Sinds 1 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
abdelouahidta@hotmail.comSinds 1 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 29 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder ARAB ,  Mohammed  Sinds 29 juli 2022
Zaakvoerder Tajjioui El Ghazi ,  Abdelouahid  Sinds 29 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug