shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.339.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2022
Begindatum:2 december 2022
Naam:DTHF Trainer
Naam in het Frans, sinds 2 december 2022
Adres van de zetel: Rue de la Loignerie 110
4050 Chaudfontaine
Sinds 2 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
delph-9@hotmail.comSinds 2 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 2 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Thirifays ,  Delphine  Sinds 2 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.192  -  Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 22 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug