shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.660.143
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2023
Begindatum:6 juli 2023
Naam:WINDMILL
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2023
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain(BU) 257
5004 Namur
Sinds 8 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
windmill.namur@gmail.comSinds 6 juli 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Durlet ,  Charles  Sinds 6 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 september 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 juli 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 6 juli 2023
Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 6 juli 2023
Btw 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 6 juli 2023
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 6 juli 2023
Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 6 juli 2023
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 6 juli 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.114 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 4 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug