shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0809.136.287
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 april 2021
Begindatum:16 januari 2009
Naam:CGVB
Naam in het Frans, sinds 16 januari 2009
Adres van de zetel: Rue des Visoules, Noville 13 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 1 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 januari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bertrand ,  Vincent  Sinds 16 januari 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 15 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2009
 
Kapper/ kapster
Sinds 23 februari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 februari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 1 april 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  96.021 -  Haarverzorging
Sinds 20 februari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug