shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0838.134.933
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 november 2020
Begindatum:27 juli 2011
Naam:Feed The Future
Naam in het Frans, sinds 27 juli 2011
Afkorting: FtF
Naam in het Frans, sinds 27 juli 2011
Adres van de zetel: Rue du Saucy, Gd-L 11 Stratenplan
5031 Gembloux
Sinds 18 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 27 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 september 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.249 -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 2 september 2013
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.750 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug