shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.817.342
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2012
Begindatum:29 maart 2012
Naam:REVISTA CONTATO
Naam in het Frans, sinds 27 maart 2012
Adres van de zetel: Brigade Pironlaan 25/02 Stratenplan
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 15 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Barbosa ,  Keila  Sinds 1 juli 2017
Zaakvoerder (2) Fernandes De Freitas ,  Horacio  Sinds 27 maart 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 maart 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug