shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.817.342
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2012
Begindatum:29 maart 2012
Maatschappelijke Naam:REVISTA CONTATO
Benaming in het Frans, sinds 27 maart 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Brigade Pironlaan 25/02 Stratenplan
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 15 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 27 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Barbosa ,  Keila  Sinds 1 juli 2017
Zaakvoerder Fernandes De Freitas ,  Horacio  Sinds 27 maart 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 maart 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug