shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.245.806
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 1976
Begindatum:3 juli 1976
Naam:DECAT Energy Technics
Naam in het Nederlands, sinds 23 september 2010
Adres van de zetel: Handelsstraat 15
8630 Veurne
Sinds 31 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 7 december 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 december 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 7 december 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 140.718,22 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0478.992.433 (GENI-TECHNICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug