shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.374.064
Status:Stopgezet
Sinds 1 januari 2024
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 1 januari 2024
Begindatum:20 april 1978
Naam:PELLI - BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 20 april 1978
Adres van de zetel: Obberg 17   bus 0
1780 Wemmel
Sinds 13 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 april 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verpeut ,  François-David  Sinds 13 oktober 2021
Bestuurder Verpeut ,  Jean  Sinds 13 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 20 maart 2018
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0400.703.238 (IMMO STEVEDORING BELGE)   sinds 1 januari 2024
0429.488.581 (WADI - Walravens Auto Demontage Internationaal)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.488.581 (WADI - Walravens Auto Demontage Internationaal)   sinds 5 oktober 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug