shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.938.570
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 1984
Begindatum:27 december 1984
Naam:JACKERS EINDAFWERKING
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2009
Adres van de zetel: Daalstraat 63
3770 Riemst
Sinds 20 april 2019
Telefoonnummer:
0473 88 25 21 Sinds 11 juni 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@eindafwerking.beSinds 11 juni 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 december 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Jackers ,  Kenneth  Sinds 17 november 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 8 maart 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 23 april 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 februari 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug