shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.336.223
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 1991
Begindatum:15 februari 1991
Naam:VAN MARCKE
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2014
Adres van de zetel: LAR Blok Z (Aal) 5
8511 Kortrijk
Sinds 28 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 februari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 85  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 24 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.736 -  Groothandel in sanitair
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.514.561,84 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.135.792 (PRIST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
0402.389.850 (Etablissements Victor Dambois)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2014
0417.377.835 (SOMARCO - CREMER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2014
0443.343.745 (RAYMOND VAN MARCKE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2014
0450.516.401 (VAN HAELEN - RACHIN - CLAUDORE. SANITAIRE ET CHAUFFAGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 januari 2014
0870.248.663 (BUSINESS EVENTS ORGANIZER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2016
0443.343.943 (VAN MARCKE LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juli 2017
0458.369.441 (VAN MARCKE SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2019
0405.375.668 (VROEGER ETABLISSEMENT R. VAN MARCKE in Vereffening)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 april 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.375.668 (VROEGER ETABLISSEMENT R. VAN MARCKE in Vereffening)   sinds 23 april 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug