shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0453.438.277
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 1994
Begindatum:26 september 1994
Naam:OMIR
Naam in het Nederlands, sinds 26 september 1994
Adres van de zetel: Diksmuidse Heerweg 658 Stratenplan
8200 Brugge
Sinds 21 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 oktober 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Develtere ,  Dieter  Sinds 10 mei 2005
Bestuurder Develtere ,  Jean  Sinds 10 mei 2005
Gedelegeerd bestuurder Develtere ,  Jean  Sinds 10 mei 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 383.579 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0416.421.988 (Develtere)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 april 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.421.988 (Develtere)   sinds 15 april 1998
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug