shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.031.615
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 1996
Begindatum:23 oktober 1996
Naam:SOPREMA
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 2003
Adres van de zetel: Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Sinds 2 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 oktober 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BINDSCHEDLER ,  PIERRE  Sinds 2 april 2015
Bestuurder Geerts ,  Marc  Sinds 9 november 2021
Bestuurder GLATTFELDER ,  DAMIEN  Sinds 2 april 2015
Bestuurder HOEKSTRA ,  LIEUWE  Sinds 12 maart 2014
Gedelegeerd bestuurder HOEKSTRA ,  LIEUWE  Sinds 12 maart 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  23.990 -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 13.340.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.813.029 (PAVATEX BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2017
0403.711.030 (DE BOER WATERPROOFING SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug