shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.634.390
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 mei 1997
Begindatum:9 mei 1997
Naam:Schilderwerken Devos Patrick
Naam in het Nederlands, sinds 7 mei 1997
Adres van de zetel: Kromme Waters 3
8793 Waregem
Sinds 7 mei 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 mei 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Devos ,  Patrick  Sinds 9 mei 1997
Gedelegeerd bestuurder Devos ,  Patrick  Sinds 9 mei 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van schilderwerken
Sinds 10 juli 1997
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 10 juli 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 1997
 
Detail handel
Sinds 26 juni 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug