shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0463.913.683
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 1998
Begindatum:28 juli 1998
Naam:VERHEE RIK
Naam in het Nederlands, sinds 20 juli 1998
Adres van de zetel: Dikkebusstraat(De Klijte) 11
8954 Heuvelland
Sinds 22 november 1999
Telefoonnummer:
057401905 Sinds 22 november 1999(1)
Faxnummer:
057401906 Sinds 22 november 1999(1)
E-mail:
verhee.rik@telenet.beSinds 22 november 1999(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 juli 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Verhee ,  Rik  Sinds 20 juli 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 3 september 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 3 september 1998
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 3 september 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 3 september 1998
 
Installateur frigorist
Sinds 3 september 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug