shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.750.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2002
Begindatum:14 juni 2002
Naam:TEC
Naam in het Nederlands, sinds 13 mei 2002
Adres van de zetel: Rijnkaai 100   bus c14
2000 Antwerpen
Extra adresinfo: hangar 27 ingang c
Sinds 27 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 mei 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 169.900,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0464.722.248 (T.M.G.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2005
0462.109.879 (T.R.S.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2008
0817.807.592 (P.C.I.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 januari 2020
0560.869.539 (ADVITEK SA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 januari 2020
0442.299.313 (R en R ENGINEERING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 mei 2002
0415.678.553 (T.E.C. MANAGEMENT BELGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 mei 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.678.553 (T.E.C. MANAGEMENT BELGIE)   sinds 31 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0442.299.313 (R en R ENGINEERING)   sinds 31 mei 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug