shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.887.978
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2015
Begindatum:7 december 2015
Naam:House of HR
Naam in het Nederlands, sinds 21 juni 2018
Afkorting: HOHR
Naam in het Nederlands, sinds 21 juni 2018
Adres van de zetel: Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
Sinds 7 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Boyer Chammard ,  Matthias  Sinds 4 november 2022
Bestuurder Coppens ,  Rika  Sinds 5 juli 2017
Bestuurder Geirnaerdt ,  Leen  Sinds 4 november 2022
Gedelegeerd bestuurder Coppens ,  Rika  Sinds 5 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 18 december 2015
Vrijstelling
Sinds 18 december 2015
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 7 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 313.362.083,73 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0566.925.210 (We Are One)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 maart 2018
0663.687.559 (The House of Loyalty)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 maart 2018
0847.214.034 (The House Of Building)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 maart 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug