shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0511.960.357
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2013
Begindatum:21 februari 2013
Naam:A.A. CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2013
Adres van de zetel: Waelhemstraat 116 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 18 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Beqiraj ,  Arsim  Sinds 18 februari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2013
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 1 maart 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug