shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0518.899.421
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2023
Begindatum:20 februari 2013
Naam:BVQ
Naam in het Nederlands, sinds 20 februari 2013
Adres van de zetel: Kervijnstraat 47
8531 Harelbeke
Sinds 25 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanquickelberghe ,  Bart  (0635.919.132)   Sinds 1 oktober 2015
Zaakvoerder (2)0635.919.132   Sinds 1 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 23 april 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 april 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 23 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 april 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 23 april 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 23 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 maart 2022
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 25 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug