shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0519.996.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2002
Begindatum:8 februari 2002
Naam:Schillewaert, Frederik
Sinds 8 februari 2002
Telefoonnummer:
0476510164 Sinds 4 augustus 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
FS@FREVAL.BESinds 4 augustus 2009(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Schillewaert ,  Frederik  Sinds 8 februari 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 8 februari 2002
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 8 februari 2002
 
Carrossier-hersteller
Sinds 8 februari 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2002
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 april 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 27 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 april 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 22 april 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 april 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 22 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug