shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0637.923.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 2015
Begindatum:17 september 2015
Naam:D.N.S. Totaalprojecten
Naam in het Nederlands, sinds 17 september 2015
Adres van de zetel: Gaversesteenweg 291 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 17 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hebbelinck ,  Marnic  Sinds 6 mei 2019
Zaakvoerder (2) Maes ,  Dirk  Sinds 17 september 2015
Zaakvoerder (2) Maes ,  Nick  Sinds 1 april 2017
Zaakvoerder (2) Maes ,  Sven  Sinds 17 september 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2015
 
Ruwbouw
Sinds 29 oktober 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 12 april 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 12 april 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 april 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 april 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 12 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 april 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 29 oktober 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 12 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 april 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 12 april 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 12 april 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 12 april 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 12 april 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 april 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 oktober 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 september 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0425.437.248 (BOUWONDERNEMING HEBBELINCK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 mei 2019
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug