shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.646.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 2017
Begindatum:11 mei 2017
Naam:ISOMASTER
Naam in het Nederlands, sinds 11 mei 2017
Adres van de zetel: Zingemkouterstraat 82 Stratenplan
9040 Gent
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Yadigelov ,  Yadigel  Sinds 11 mei 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 5 februari 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 mei 2017
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 februari 2018
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 11 mei 2017
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 11 mei 2017
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 11 mei 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug