shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.728.561
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 2019
Begindatum:26 april 2019
Naam:L&G CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 23 april 2019
Adres van de zetel: Westkerksestraat 117 Stratenplan
8460 Oudenburg
Sinds 23 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Protiuc ,  Traian-Vasile  Sinds 23 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 mei 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 26 april 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 26 april 2019
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 26 april 2019
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 26 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug