shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.745.441
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 2019
Begindatum:16 juli 2019
Naam:IDC RENOV
Naam in het Frans, sinds 16 juli 2019
Adres van de zetel: Landsroemlaan 61/1
1083 Ganshoren
Sinds 16 juli 2019
Telefoonnummer:
0489/287390 Sinds 16 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
duhaliuionut@gmail.comSinds 16 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Duhaliu ,  Ionut  Sinds 16 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 juli 2019
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 16 juli 2019
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 16 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 30 november
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 november 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug