shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0741.625.772
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2020
Begindatum:16 januari 2020
Naam:De Karweibij
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2020
Adres van de zetel: Molenstraat(SGW) 23 Stratenplan
9170 Sint-Gillis-Waas
Sinds 2 januari 2020

Doorgehaald adres sinds 30 januari 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 2 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Verwulgen ,  Gino  Sinds 2 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 februari 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 16 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug