shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.878.545
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2009
Begindatum:7 januari 2009
Naam:TAILLIEU J. & C° - Techniek & Service
Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 2009
Afkorting: TAILLIEU J. & C°
Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 2009
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 15 april 2024
Adres van de zetel: Sint-Ewoudsstraat 53
8200 Brugge
Sinds 7 januari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Drubbel ,  Gemma  Sinds 21 november 2023
Bestuurder Taillieu ,  Jurgen  Sinds 21 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 27 januari 2009
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 januari 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 27 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 27 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 27 januari 2009
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 27 januari 2009
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 27 januari 2009
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 27 januari 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 27 januari 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug