shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.496.074
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 november 2010
Begindatum:30 november 2010
Naam:Bouwfirma Houbrechts - Construction Houbrechts
Naam in het Nederlands, sinds 30 november 2010
Adres van de zetel: Driekruisenstraat 105 Stratenplan  bus 1
3700 Tongeren
Sinds 30 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Houbrechts ,  Jean  Sinds 25 januari 2011
Zaakvoerder (2) Houbrechts ,  Michael  Sinds 30 november 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2011
 
Ruwbouw
Sinds 7 februari 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 7 februari 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 februari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 januari 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 januari 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 november 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug