shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0887.023.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2007
Begindatum:2 januari 2007
Naam:Geeraerts, Bart
Sinds 2 januari 2007
Telefoonnummer:
0477/322295 Sinds 10 mei 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Geeraerts ,  Bart  Sinds 2 januari 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 6 februari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 18 februari 2019
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 februari 2019
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug