shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.176.340
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juli 2008
Begindatum:4 juli 2008
Naam:TYTGAT BOUWCOÖRDINATIE
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2008
Adres van de zetel: Knokkestraat 290 Stratenplan
8300 Knokke-Heist
Sinds 19 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Tytgat ,  Bart  Sinds 4 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 mei 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 4 juli 2008
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 4 juli 2008
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 4 juli 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 10 mei 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juli 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug