shadow

Nacebelcode 2008

38.2  Verwerking en verwijdering van afval

Toelichting
Deze groep omvat de verwijdering en de voorbehandeling met het oog op verwijdering van verschillende vormen van afval door middel van verschillende methoden, de behandeling van organisch afval met het oog op verwijdering, de behandeling en verwijdering van giftige levende of dode dieren en ander besmet afval, de behandeling en verwijdering van radioactief overgangsafval uit ziekenhuizen, enz., het storten van afval op land of in water, het begraven of onderploegen van afval, de verwijdering van gebruikte goederen, zoals koelkasten, om schadelijk afval te elimineren; de verwijdering van afval door verbranding. De terugwinning van energie verkregen tijdens het afvalverbrandingsproces is eveneens in deze groep begrepen.
Deze groep omvat niet:
- de behandeling en verwijdering van afvalwater - cfr. 37.000
- de terugwinning van materialen - cfr. groep 38.3Behoort tot
38  Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning


Bevat
38.21 Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

38.22 Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval

 Terug
 lijst secties