shadow

Nacebelcode 2008

38.21  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Behoort tot
38.2  Verwerking en verwijdering van afval


Bevat
38.211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering

38.212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen

38.213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen

38.219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

 Terug
 lijst secties