shadow

Nacebelcode 2008

01.610  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- landbouwactiviteiten voor een vast bedrag of op contractbasis:
• het voorbereiden van de velden
• het opzetten van een teelt
• de behandeling van de gewassen
• het besproeien van gewassen, ook indien vanuit de lucht
• het snoeien van fruitbomen en wijnstokken
• het overplanten van rijst, het uitdunnen van bieten
• het oogsten
• de ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw
- het duurzaam en milieubewust onderhouden van landbouwgronden
- de exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
Deze subklasse omvat eveneens:
- de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel

Alsook:
- uitdragen van de bijencultuur en instaan voor de bestuiving van planten door bijen
- rondbrengen van de mest, binnenhalen van de maïs, per een loonwerker
Deze subklasse omvat niet:
- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst - cfr. 01.630
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering - cfr. 01.640
- de drainage van landbouwgrond - cfr. 43.120
- stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer door agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven - cfr. 74.909
- landschapsverzorging - cfr. 81.300
- de organisatie van landbouwcongressen, -beurzen en -tentoonstellingen - cfr. 82.300Behoort tot
01.61  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen


Bevat
01.61001 Voorbereiden van landbouwvelden

01.61002 Opzetten van een teelt

01.61003 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht

01.61004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken

01.61005 Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten

01.61006 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel

01.61007 Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw

01.61008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw

 Terug
 lijst secties