shadow

Nacebelcode 2008

01.700  Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de jacht en het plaatsen van vallen en strikken voor commerciële doeleinden
- het weghalen van dieren (levend of dood) voor de voedselvoorziening, om bont of huiden te verzamelen, ten behoeve van onderzoekcentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier
- de productie van pelterijen of van huiden of vellen van reptielen of vogels, afkomstig van de jacht of van het zetten van vallen
Deze subklasse omvat eveneens:
- het vangen van zeezoogdieren zoals walrussen en zeehonden
Deze subklasse omvat niet:
- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen - cfr. 01.490
- het fokken van wild in kwekerijen - cfr. 01.490
- het vangen van walvissen - cfr. 03.110
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110
- de activiteiten van sportbonden en -federaties voor de jacht - cfr. 93.191
- de ondersteunende diensten voor de jacht als sport of recreatie - cfr. 93.199
- de exploitatie van sportjachtgebieden - cfr. 93.199
- de diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis - cfr. 94.999Behoort tot
01.70  Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten


Bevat
01.70001 Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier

 Terug
 lijst secties