shadow

Nacebelcode 2008

03  Visserij en aquacultuur

Toelichting
Deze afdeling omvat de visvangst en de visteelt. Zij heeft betrekking op de exploitatie van visbestanden in zee of in zoet water en omvat de vangst of het verzamelen van vis, schaaldieren, weekdieren en andere zeeproducten: waterplanten, parels, sponzen, enz.
Zij omvat eveneens activiteiten die deel uitmaken van de productie voor eigen rekening, zoals de teelt van oesters voor de productie van parels. De diensten in verband met de visserij of de visteelt in zee of zoet water worden opgenomen in de respectievel
Deze afdeling omvat niet de bouw of de reparatie van schepen en vaartuigen (30.1 en 33.150) en evenmin de sportvisserij (93.199). Eveneens uitgesloten is de verwerking van vis, schaal- of weekdieren in fabrieken aan land dan wel op fabrieksschepen (10.200).Behoort tot
A  LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ


Bevat
03.1 Visserij

03.2 Aquacultuur

 Terug
 lijst secties