shadow

Nacebelcode 2008

03.110  Zeevisserij

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de visserij op commerciële basis op volle zee of in kustwateren
- het vangen van schaal- en schelpdieren in zee
- het vangen van walvissen
- de jacht op zeedieren: schildpadden, zeescheden, manteldieren, zee-egels en andere zeedieren
- de ondersteunende diensten in verband met de zeevisserij, met uitzondering van de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie
Deze subklasse omvat eveneens:
- de activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd
- het verzamelen van natuurlijke parels, sponzen, koralen, zeewier en andere algen en zeewaterplanten

Alsook:
- koralen kweken
Deze subklasse omvat niet:
- het vangen van zeezoogdieren: walrussen en zeehonden, met uitzondering van walvissen - cfr. 01.700
- de verwerking van walvissen op schepen die zich uitsluitend met de verwerking en het conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.110
- de verwerking van vis, schaal- en weekdieren op schepen die zich uitsluitend met de verwerking en het conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.200
- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor het vervoer over zee- en kustwateren, zoals voor viscruises - cfr. 50.100
- de activiteiten van de scheepvaartpolitie - cfr. 84.241
- de activiteiten van sportvissersclubs - cfr. 93.129
- de activiteiten van sportbonden en -federaties voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 93.191
- de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 93.199
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199Behoort tot
03.11  Zeevisserij


Bevat
03.11001 Visserij op volle zee en in kustwateren

03.11002 Vangen van schaal- en schelpdieren in zee

03.11003 Diensten in verband met de zeevisserij met uitzondering van de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie

 Terug
 lijst secties