shadow

Nacebelcode 2008

10  Vervaardiging van voedingsmiddelen

Toelichting
Deze afdeling omvat de verwerking van producten uit de landbouw, bosbouw en visserij tot voedsel voor mens en dier; zij omvat eveneens de productie van diverse intermediaire producten die niet rechtstreeks voor consumptie zijn geschikt. Vaak ontstaan ook bijproducten met een bepaalde waarde, zoals huiden bij de slacht of perskoeken bij de olieproductie.

De afdeling is ingedeeld naar gelang van de verschillende soorten producten: vlees, vis, fruit en groenten, oliën en vetten, melkproducten, maalderijproducten, dierenvoeders en overige voedingsmiddelen. De productie kan voor eigen rekening worden uitgevoerd evenals in opdracht van derden, zoals bij de slacht.

Deze afdeling omvat niet de bereiding van maaltijden voor onmiddellijk verbruik, zoals in restaurants.

Een aantal activiteiten wordt als industrie beschouwd: bakkerijen, slagerijen met kant-en-klare vleesproducten enz., die hun eigen producten verkopen hoewel de verkoop in eigen winkel eigenlijk onder detailhandel valt. Wanneer de bewerking echter minimaal is en niet tot een echt nieuw product leidt, wordt de desbetreffende eenheid bij Groot- en detailhandel en reparatie van auto's en motorfietsen (sectie G) ingedeeld.

Het bereiden van levensmiddelen voor onmiddellijk verbruik ter plaatse wordt ingedeeld in afdeling 56 (Eet- en drinkgelegenheden).
De productie van dierenvoeders uit slachtafval en bijproducten van de slacht wordt bij 10.9 ingedeeld, terwijl de verwerking van afval van voedingsmiddelen tot secundaire grondstoffen bij 38.3 wordt ingedeeld en de verwijdering van het afval ervan bij 38.213.Behoort tot
C  INDUSTRIE


Bevat
10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten

10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit

10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten

10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

10.9 Vervaardiging van diervoeders

 Terug
 lijst secties