shadow

Nacebelcode 2008

42  Weg- en waterbouw

Toelichting
Deze afdeling omvat de bouw van civieltechnische werken. Zij omvat de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en de tijdelijke bouwwerken.

Zij omvat de bouw of aanleg van zware constructies zoals autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, telecommunicatielijnen en elektriciteitskabels, buitensportaccommodaties, enz.

Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.Behoort tot
F  BOUWNIJVERHEID


Bevat
42.1 Bouw van wegen en spoorwegen

42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven

42.9 Bouw van andere civieltechnische werken

 Terug
 lijst secties