shadow

Nacebelcode 2008

42.2  Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
Behoort tot
42  Weg- en waterbouw


Bevat
42.21 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen

42.22 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

 Terug
 lijst secties