shadow

Nacebelcode 2008

42.220  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en van elektriciteitskabels over lange afstand of in de bebouwde kom
- de bouw van elektriciteitscentrales
- de projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Alsook:
- réparation et entretien d'antennes GSMBehoort tot
42.22  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie


Bevat
42.22001 Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie

42.22002 Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

 Terug
 lijst secties