shadow

Nacebelcode 2008

61.200  Draadloze telecommunicatie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadloze telecommunicatie
- de exploitatie en het onderhoud van mobiele telecommunicatienetwerken en andere draadloze telecommunicatienetwerken

Opmerking:
De transmissiefaciliteiten voorzien een omnidirectionele transmissie via radiogolven en kunnen gebaseerd zijn op één technologie of op een combinatie van technologieën.
Deze subklasse omvat eveneens:
- het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van netwerken en het verlenen van draadloze telecommunicatie (met uitzondering van telecommunicatie via satelliet) aan bedrijven en huishou
Deze subklasse omvat niet:
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200Behoort tot
61.20  Draadloze telecommunicatie


Bevat
61.20001 Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet

61.20002 Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen)

61.20003 Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax

61.20004 Onderhoud van het netwerk

61.20005 Transmissie van radio- en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen)

 Terug
 lijst secties