shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0425.268.784
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1984
Begindatum:1 februari 1984
Naam:GROUPE BASTIN
Naam in het Frans, sinds 20 december 2002
Adres van de zetel: Marche, Rue Victor Libert 60 Stratenplan
6900 Marche-en-Famenne
Sinds 1 oktober 2008
Telefoonnummer:
084450093 Sinds 1 oktober 2008(1)
Faxnummer:
084600182 Sinds 1 oktober 2008(1)
E-mail:
MFL@GROUPE-BASTIN.BESinds 1 oktober 2008(1)
Webadres:
WWW.GROUPE-BASTIN.BE Sinds 1 oktober 2008(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bastin ,  Jacques  Sinds 27 juni 2008
Bestuurder Legros ,  Marie  Sinds 27 juni 2008
Gedelegeerd bestuurder Bastin ,  Jacques  Sinds 27 juni 2008
Gedelegeerd bestuurder Legros ,  Marie  Sinds 27 juni 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 november 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 75.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0433.175.967 (BUREAU MARCHOIS D'ASSURANCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2003
0440.659.815 (Bureau d'Assurances Bastin)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2003
0419.652.286 (DISLAIRE ASSURANCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 maart 2016
0439.236.190 (JEAN - FRANCOIS BOLLE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 maart 2016
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug