shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.236.268
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2018
Begindatum:18 juli 2018
Naam:cocreation.studio
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2018
Adres van de zetel: Emile Banningstraat 100 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 18 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 18 juli 2018
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 juli 2018
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 18 juli 2018
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 18 juli 2018
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 18 juli 2018
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 18 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug