shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.632.890
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2006
Begindatum:19 juli 2006
Naam:D3CO
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 2006
Adres van de zetel: Brugsesteenweg 163 Stratenplan
8520 Kuurne
Sinds 28 juni 2016
Telefoonnummer:
0475/869918 Sinds 28 juni 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 19 juli 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Desmetz ,  Kevin  (0655.948.444)   Sinds 28 juni 2016
Zaakvoerder (3)0655.948.444   Sinds 28 juni 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 17 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  32.123  -  Vervaardiging van sieraden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  32.123 -  Vervaardiging van sieraden
Sinds 2 november 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug