shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.085.606
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 1964
Begindatum:22 januari 1964
Naam:ELDEMAR
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 1990
Adres van de zetel: Lindestraat 13
9240 Zele
Sinds 28 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 april 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schauwvlieghe ,  Bert  Sinds 4 juni 2005
Bestuurder Schauwvlieghe ,  Paul  Sinds 3 juni 2000
Bestuurder Schauwvlieghe ,  Tim  Sinds 4 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder Schauwvlieghe ,  Bert  Sinds 10 mei 2019
Gedelegeerd bestuurder Schauwvlieghe ,  Paul  Sinds 3 juni 2000
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.100.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.416.356 (ELINVEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
0897.631.070 (ELBERT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
0437.486.727 (SDM3)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2020
0827.622.014 (ELTIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug