shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.474.297
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 1966
Begindatum:2 april 1966
Naam:Drever International
Naam in het Frans, sinds 2 april 1966
Adres van de zetel: Allée des Noisetiers 15
4031 Liège
Sinds 10 mei 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 april 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BEHRENS ,  HOLGER  Sinds 1 augustus 2020
Bestuurder FERRANTE ,  FABIO  Sinds 1 augustus 2023
Bestuurder HOFFMANN ,  Marc  Sinds 4 oktober 2021
Bestuurder SCHULTE ,  JORN  Sinds 11 juni 2015
Persoon belast met dagelijks bestuur FERRANTE ,  FABIO  Sinds 1 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 10 juli 2014
Vrijstelling
Sinds 10 juli 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.672.637,80 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0441.358.017 (DREVER SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug