shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.725.291
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1965
Begindatum:25 juni 1965
Naam:Randstad Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 20 april 1999
Randstad Belgium
Naam in het Frans, sinds 20 april 1999
Adres van de zetel: Keizer Karellaan 586   bus 8
1082 Sint-Agatha-Berchem
Extra adresinfo: Access Building
Sinds 17 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juni 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 78  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bosmans ,  Annic  Sinds 1 april 2023
Bestuurder Hermans ,  Dominique  Sinds 1 januari 2023
Gedelegeerd bestuurder Bosmans ,  Annic  Sinds 1 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1965
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  78.200 -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.986.735,81 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.264.828 (ATOLL INTERIM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 februari 2009
0465.339.583 (ASSIST INTERIM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 mei 2006
0441.856.873 (FLEX BELGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 februari 1999
0406.855.117 (RANDSTAD INTERIM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 april 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.856.873 (FLEX BELGIE)   sinds 10 februari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.855.117 (RANDSTAD INTERIM)   sinds 20 april 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug