shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.734.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1960
Begindatum:1 januari 1960
Naam:DANONE ROTSELAAR SP
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 oktober 2022
Adres van de zetel: Stationsstraat 170
3110 Rotselaar
Sinds 1 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1960
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Alexandre-Gingras ,  Olivier  Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder Hofman ,  Rogier  Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder Moerman ,  Gerwin  Sinds 15 november 2023
Bestuurder Symoneaux ,  Emilie  Sinds 1 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 185.560.800,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.179.382 (SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS STENVAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2003
0427.828.297 (DANONE SERVICES BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juli 2012
0457.729.340 (DANONE HOMBOURG RECOLTE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 juni 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug