shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.266.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 april 1940
Begindatum:17 april 1940
Naam:Etablissements L. Lacroix Fils
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Commerciële Naam:RIZLA BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 2022
Adres van de zetel: Sint-Bavostraat 66
2610 Antwerpen
Sinds 1 maart 2004
Telefoonnummer:
03/821.09.00 Sinds 1 maart 2004(1)
Faxnummer:
03/821.09.01 Sinds 1 maart 2004(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 april 1940
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 3 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 3 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  17.290  -  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
Sinds 21 november 2010
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 19 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  17.290 -  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 489.819.506,48 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.941.175 (CINTA, COMPAGNIE INDEPENDANTE DES TABACS - CINTA ONAFHANKELIJKE TABAKSMAATSCHAPPIJ)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 maart 2004
0401.940.680 (Caritas, Centrale d'Articles de Marques-Caritas, Centrale voor Merkartikelen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2004
0479.938.380 (ALTADIS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 oktober 2008
0420.215.480 (PRODISCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 augustus 1995
0422.300.485 (Sofepa)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 augustus 1995
0452.124.819 (RIZLA BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 augustus 1995
0421.819.742 (VAN NELLE TOBACCO BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 mei 1999
0421.613.270 (Tabakbedrijf Baelen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 april 2002
0460.478.004 (BAELEN INTERNATIONAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0452.124.819 (RIZLA BELGIUM)   sinds 1 augustus 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.272.937 (Romabel)   sinds 2 augustus 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.300.485 (Sofepa)   sinds 2 augustus 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.819.742 (VAN NELLE TOBACCO BELGIUM)   sinds 21 mei 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.613.270 (Tabakbedrijf Baelen)   sinds 22 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0460.478.004 (BAELEN INTERNATIONAL)   sinds 22 april 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug